Wednesday, April 20, 2011

Pembungkusan Semula Alfalfa dan Timothy Hay

Untuk memastikan produk yang dikeluarkan oleh MOMs menepati permintaan pasaran, pihak MOMs telah mengenalpasti pelbagai aspek yang perlu dititikberatkan dalam pembungkusan semula Alfala dan Timothy hay (produk permulaan). Antara yang ditekankan oleh MOMs adalah kesan udara,cahaya serta kepenggunaan. Gambar di bawah merupakan kaedah pembungkusan yang digunakan oleh MOMs untuk memastikan kualiti hay tidak terjejas.

Photobucket

Penggunaan plastik bungkusan yang agak tebal lebih efektif untuk pengurusan yang lebih lancar. MOMs belum lagi menggunakan label atas beberapa faktor dan segala urusan melabel masih di dalam pertimbangan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...